THAbet chỉ chấp nhận người chơi đủ 18 tuổi đăng ký tài khoản. Trang web của chúng tôi luôn mở cửa cho tất cả người chơi trên toàn thế giới, nhưng ở một số khu vực hoặc quốc gia có các quy định không rõ ràng về tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến, thậm chí một số khu vực hoặc quốc gia quy định cụ thể rằng cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Ngoài ra, đối với những công dân đang sinh sống tại Mỹ và Philippines, chúng tôi sẽ không cho phép đăng ký tài khoản và thực hiện bất kỳ loại giao dịch tài chính nào, chúng tôi không cố ý mời bất kỳ cá nhân nào sử dụng dịch vụ qua các khu vực và quốc gia được chỉ định là bất hợp pháp. Người sử dụng dịch vụ này phải xác định rõ khu vực, quốc gia mình đang sinh sống khi sử dụng dịch vụ này có hợp pháp hay không và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thành viên sử dụng dịch vụ này phải tuân thủ các quy định được phép của địa phương, nếu xảy ra bất kỳ vi phạm nào do việc sử dụng dịch vụ này, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.